Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział I Cywilny prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Sulowskiej, zmarłej 27 kwietnia 2014 r., ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu, z wniosku Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Opublikował: Piotr Puchała , 2018-10-31 08:53:56
Ostatnia edycja: 2018-10-31 08:54 Licznik odwiedzin: 80