G281-3/2018 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dot. wyłonienia wykonawcy usługi kompleksowego sprzątania w obiektach Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej oraz całorocznego sprzątania posesji wokół obiektów SR Wrocław-Fabryczna


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/293