Ogłoszenie - XIV Ns 376/18

XIV Ns 376/18

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XIV Cywilny w sprawie
z wniosku Jarosława Witeckiego z udziałem Agaty Jankowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Witeckiej sygn. akt XIV Ns 376/18, informuje, że w dniu 24 lipca 2018r.  postanowiono sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Irenie Witeckiej PESEL 33082804042, której zwłoki znaleziono
w dniu 01 czerwca 2018r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ulicy Dzielnej 11/13 i jego wykonanie zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Tomaszowi Wieczorkowi. Sąd informuje, że osoby wskazane w art. 637 §1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikował: Piotr Puchała , 2018-09-27 15:00:54
Ostatnia edycja: 2018-09-27 15:01 Licznik odwiedzin: 86