G281-2/2018 - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowej obsługi drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych realizowaną dla potrzeb Sądu Rejonwego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Opublikował: Albert Sikorski , 2018-09-11 15:31:57
Ostatnia edycja: 2018-09-25 11:13 Licznik odwiedzin: 350