XIV C 1196/17 - postanowienie o zawieszeniu postępowania

XIV C 1196/17  

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 10 maja 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XIV Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Katarzyna Tybur

 

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2018 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Banku Credit Agricole Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Pawłowi Waszakowi

o zapłatę

 

postanawia:    

 

1. podjąć zawieszone postępowanie;

2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Pawła Waszaka kuratora w osobie pracownika tut. Sądu – Katarzyny Stanek (art. 144 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.).

Opublikował: Łukasz Młodzianowski , 2018-05-15 12:03:28
Ostatnia edycja: 2018-05-15 12:07 Licznik odwiedzin: 103