Informacja o wpływie wniosku GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

W dniu 02.05.2018 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wpłynął wniosek dłużnika GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego - sygnatura sprawy VIII GR 13/18.


Skan wniosku, wstępnego planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych.

Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 07.05.2018 r. ws. postępowania układowego GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/220