XIV Ns 690/17 - postanawia zawiesić postępowanie (art. 174 § 1 pkt 1)

Sygnatura akt XIV Ns 690/17                                                      

 POSTANOWIENIE

 

Dnia 27 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny w następującym składzie:

              Przewodniczący: SSR Katarzyna Tybur

              Protokolant: Karolina Białek

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z wniosku Grzegorza Wojtasa

o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Wojtas

postanawia:

zawiesić postępowanie (art. 174 § 1 pkt 1).

Opublikował: Łukasz Młodzianowski , 2018-05-07 09:08:26
Ostatnia edycja: 2018-05-07 09:12 Licznik odwiedzin: 142