XI Ns 735/16 - postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Barbarze Zofii Molendzie-Kornfeld

Dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej

we Wrocławiu

Wydział XI Cywilny

ul. Świebodzka 5

50-046 Wrocław

 

Sygn. akt XI Ns 735/16                                                                                                                               

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA

           

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział XI Cywilny ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XI Ns 735/16 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Barbarze Zofii Molendzie-Kornfeld, nr PESEL 39121802705, zmarłej 10 maja 2015 r., ostatnio zam. przy ul. Bp. Ignacego Krasickiego 1 we Wrocławiu.

Ponadto tut. Sąd zgodnie z art. 6381 § 4 k.p.c. poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiotu zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.

Opublikował: Łukasz Młodzianowski , 2018-04-24 12:56:43
Ostatnia edycja: 2018-04-24 12:59 Licznik odwiedzin: 67