XI Ns 477/17 - postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Genowefie Olszewskiej

Sygn. akt XI Ns 477/17

 

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.

 

W trybie art. 637§ 3 k.p.c. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu (sąd spadku) ogłasza, że dniu 7 marca 2018 roku, w sprawie XI Ns 477/17 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu wydał postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Genowefie Olszewskiej, PESEL40061802887, zmarłej w dniu 1 sierpnia 2012 roku we Wrocławiu, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu we Wrocławiu przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 28/5.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/206