G.281-1/2018 - Postępowanie na całodobową usługę ochrony osób oraz dozoru mienia i obiektów realizowaną dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu - postępowanie prowadzone w trybie art.138 o i n. ustawy Prawo Zamówień Publicznych