2/2018 - Ogłoszenie o konkursie - stanowisko stażysty, docelowo protokolant sądowy (2,5 etatu)