Z dniem 1 stycznia 2018r. X Wydział Karny został zlikwidowany

Z dniem 1 stycznia 2018r. X Wydział Karny został zlikwidowany na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017r.
Wszystkie sprawy zgodnie z właściwością przejęły Wydziały: II i XII Karny Sadu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/193