Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Grzegorzu Cegielskim

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu
Wydział I Cywilny
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław

Sygn. akt I Ns 696/16

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA           

    Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 16 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 696/16 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Grzegorzu Cegielskim, nr PESEL 50031101135, który zmarł dnia 20 września 2013 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkały przy ul. Mrągowskiej 6 we Wrocławiu.
    Ponadto tut. Sąd zgodnie z art. 6381 § 4 k.p.c. poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiotu zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Tomasz Klimko

Opublikował: srwf_admin , 2017-11-21 12:42:39
Ostatnia edycja: 2017-11-21 12:44 Licznik odwiedzin: 162