Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018r.