XV Wydział Gospodarczy

Sekretariat Wydziału
Ul. Poznańska 20
53-630 Wrocław
pok. 208, piętro II
tel. 71 74 89 335
fax fax 71 74 89 336
e-mail: xvgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 20, pokój 2, tel. 717489306
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 20, pokój 2, tel. 717489308
Biuro podawcze - ul. Poznańska 20,  pokój 3

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 2):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Od 01.04.2018 r. zniesiona została właściwość miejscowa z uwagi na wprowadzenie pionizacji w Systemie Losowego Przydziału Spraw. W związku z powyższym w momencie składania pozwów i innych wniosków inicjujących postępowanie sądowe nie ma potrzeby wskazywać konkretnego Wydziału.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
SSR Anna Kulikowska

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
SSR Kamila Chrobak - Sułkowska

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 208, piętro II, środa 10.00-13.00
Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Wieczorek

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w XV Wydziale Gospodarczym:

Sędziowie:
Chrobak-Sułkowska Kamila
Kapral Dorota
Kulikowska Anna
Matuszczyk Alicja
Miela Iwona
Paszukiewicz-Garstka Danuta
Maciej Mądrzak

Turkiewicz Kasandra

Referendarze:
Nowacka-Maksymiuk Dorota
Szymańska Dorota

Bożena Szarek

Asesorzy:
Sławomir Stańczyk