VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 100, piętro I
tel. 71 74 89 215
fax 71 74 89 216
e-mail: vigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489200
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489204
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1
, tel. 717489203

Godziny przyjęć interesantów:

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Podawcze (parter, pokój 1):

  • w poniedziałek w godzinach 07:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 07:30-15:00

Interesanci przyjmowani są przez Czytelnie (parter, pokój 2):

  • w poniedziałek w godzinach 10:00-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 08:30-14:30

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
Ewa Skotnicka

Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 107, I piętro, wtorek-środa 11:00-13:00
Przyjmowanie stron z Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń


Kierownik Sekretariatu
Anna Gleń

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w VI Wydziale Gospodarczym KRS:

Sędziowie:
Wyżyn-Urbaniak Katarzyna

Referendarze:
Andrzejkowicz Magdalena
Babula Ireneusz
Dulas Katarzyna
Guzowska Małgorzata
Jabłońska Renata
Karasek Edyta
Kopystiański Paweł
Kumor Anna
Michalak Małgorzata
Paradowski Maciej
Poprawa Ewa
Poprawska Joanna
Siarka Piotr
Skotnicka Ewa
Sobala Alina
Twarkowski Tadeusz
Tybińska Violetta
Kupiec Katarzyna
Marta Migot-Pownuk
Dorota Wesołowska
Sandra Mrzygłód-Stęplewska

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS