VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław
pok. 100, piętro I

tel. 71 74 89 215
fax 71 74 89 216
e-mail: VIgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 16,  pokój 3, tel. 717489000
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 16,  pokój 2, tel. 717489000
Biuro podawcze - ul. Poznańska 16,  pokój 1, tel. 717489000

Wobec zauważenia zwiększonego ruchu chętnych do uzyskania dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego, Centralnych Informacji KRS, RZ i Ksiąg Wieczystych, jak też większego niż w dniach poprzedzających pojawienie się koronawirusa ruchu interesantów w tych punktach, apelujmy o korzystanie z możliwości uzyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, jak i odpisów KRS, RZ i Ksiąg Wieczystych drogą elektroniczną lub korespondencyjnie.

 

W trosce o wspólne zdrowie oraz przestrzegając zaleceń służb sanitarnych prosimy o ograniczenie osobistych wizyt.

Godziny przyjęć interesantów:

Aktualne informacje dotyczące działania Biura Podawczego, Czytelni i Biura Obsługi Interesanta znajdują się na głównej stronie Sądu.

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Podawcze (parter, pokój 1):

  • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Interesanci przyjmowani są przez Czytelnie (parter, pokój 2):

  • w poniedziałek w godzinach 8.30-14.30
  • od wtorku do piątku w godzinach 8.30-14.30

Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 3):

  • w poniedziałek w godzinach 8:00-15:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Właściwość Wydziału
Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący Wydziału
Ewa Skotnicka

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Paweł Kopystiański


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 101, I piętro, wtorek-środa 11:00-13:00
Przyjmowanie stron z Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń

Na dyżur telefoniczny z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się telefonicznie za pośrednictwem Sekretariatu Wydziału pod nr telefonu
(71) 74 89 215.

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta pod nr telefonu (71) 74 89 475.


Kierownik Sekretariatu
Anna Dymała

Wyciągi z protokołów i podział czynności na rok 2020.

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z formularzami podziału czynności, orzekających w VI Wydziale Gospodarczym KRS:

Sędziowie:
Wyżyn-Urbaniak Katarzyna

Referendarze:
Andrzejkowicz Magdalena
Babula Ireneusz
Dudziak Anna

Dulas Katarzyna
Guzowska Małgorzata
Iwanowska Alina

Jabłońska Renata
Karasek Edyta
Kopystiański Paweł
Kumor Anna
Michalak Małgorzata
Migot-Pownuk Marta
Mrzygłód-Stęplewska Sandra

Paradowski Maciej
Poprawa Ewa
Poprawska Joanna
Skotnicka Ewa
Twarkowski Tadeusz
Tybińska Violetta
Wesołowska Dorota

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS