V Wydział Gospodarczy

Sekretariat Wydziału
ul. Poznańska 20
53-630 Wrocław
pok. 217, piętro II
tel. 71 74 89 325
fax 71 74 89 326
e-mail: vgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Poznańska 20, pokój 2, tel. 717489306
Czytelnia (zamawianie akt) - ul. Poznańska 20, pokój 2, tel. 717489308
Biuro podawcze - ul. Poznańska 20,  pokój 3
, tel. 717489307

Godziny przyjęć interesantów:
Interesanci przyjmowani są przez Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój 2):

  • w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Właściwość Wydziału
Sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Od 01.04.2018 r. zniesiona została właściwość miejscowa z uwagi na wprowadzenie pionizacji w Systemie Losowego Przydziału Spraw. W związku z powyższym w momencie składania pozwów i innych wniosków inicjujących postępowanie sądowe nie ma potrzeby wskazywać konkretnego Wydziału.

Wykaz komorników

Przewodniczący Wydziału
Małgorzata Iwankiewicz

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sylwia Stelmach-Stoga


Godziny przyjęć stron przez Przewodniczącego:
pok. 217, piętro II, środa-czwartek 11:00-13:00

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Kierownik Sekretariatu
Aldona Kościelna

Lista sędziów i referendarzy sądowych, wraz z podziałem czynności, orzekających w V Wydziale Gospodarczym:

Sędziowie:
Iwankiewicz Małgorzata
Maliszewska Agnieszka
Stelmach-Stoga Sylwia
Trzebiński Jarema
Łebkowska Małgorzata
Korotczuk-Szczepaniak Karolina
Kaczor Agnieszka

Referendarze:
Adamowski Wojciech
Kamińska Marta

Asesorzy:
Klaudia Piątkiewicz
Filip Łakomy

Informacja, dotycząca składania elektronicznych sprawozdań finansowych w KRS