Sekcje

Sekcja Sekretariatu Wydziału ds. Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń Karnych

Sekretariat Sekcji
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 218, piętro II
tel. 71 74 89 130
fax 71 74 89 131
e-mail: sekcja.wykonawcza@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Kierownik Sekcji
Renata Fiet

Właściwość Sekcji
Sekcja Wykonawcza przy Wydziale XII Karnym prowadzi postępowanie w zakresie wykonywania prawomocnych orzeczeń wydawanych przez Wydział II, X i XII Karny tutejszego Sądu oraz windykację należności sądowych.

 

Biuro Obsługi Interesanta - ul. Świebodzka 5,  pokój 4, tel. 717489000
Czytelnia - ul. Świebodzka 5,  pokój 3, tel. 717489003
Biuro podawcze - ul. Świebodzka 5,  pokój 20, tel. 717489004