Instrukcja obsługi infolinii sądu

Struktura opcji wyboru infolinii sądu:

opcje ivr poprawione

Opcje wyboru - sprawy cywilne, karne i rodzinne:

opcje_cywilne

Opcje wyboru - sprawy KRS, upadłościowe oraz rejestru zastawów:

Opcje wyboru KRS

Opcje wyboru - sprawy gospodarcze procesowe:

Opcje wyboru gospodarcze

 

Wirtualny Agent Biura Obsługi Interesanta jest interaktywnym narzędziem, służącym do przekazywania podstawowych informacji o statusie sprawy prowadzonej w Sądzie. Agent jest dostępny na infolinii sądu całą dobę w ciągu całego tygodnia – także w dni wolne od pracy. Jest w stanie przekazać informacje takie jak:

  • o przekazaniu sprawy
  • czy sprawa jest dalej w toku
  • data zakończenia sprawy
  • o wydaniu orzeczenia
  • o wniesionej apelacji

Poszczególne kroki potrzebne do obsługi Agenta są okraszone instrukcją głosową w ramach infolinii. Dla wygody oraz szczegółowego omówienia działania tego narzędzia przedstawiamy poniższą instrukcję.

Aby uzyskać informacje w ramach Wirtualnego Agenta, należy wprowadzić sygnaturę sprawy wg poniższego schematu:

Krok 1. Numer wydziału

W pierwszej kolejności należy podać numer wydziału oznaczony numerem w notacji rzymskiej oraz wpisać go w notacji arabskiej na podstawie poniższego układu:

Krok 2. Numer repertorium

Następnie należy wprowadzić numer repertorium na podstawie informacji głosowej odsłuchanej w trakcie połączenia lub na podstawie poniższych układów. Należy zaznaczyć, że numeracja oraz zestaw repertoriów dla każdego wydziału może się różnić ze względu na ich specyfikę oraz organizację:

 

 

Krok 3. Numer sprawy

Kolejnym krokiem jest wpisanie numeru sprawy, znajdującego się po literowym oznaczeniu repertorium oraz przed znakiem ukośnika „/”. Numer sprawy może zawierać dowolną ilość cyfr, przez co proces wpisywania tego numeru należy zatwierdzić za pomocą klawisza krzyżyka „#” na klawiaturze telefonu.

Krok 4. Rok sprawy

Ostatnim krokiem potrzebnym do uzyskania statusu jest wprowadzenie roku sprawy znajdujący się w sygnaturze po znaku ukośnika „/”. W ramach Wirtualnego Agenta należy wpisać pełną, czterocyfrową reprezentację roku po czym zatwierdzić ją znakiem krzyżyka „#” na klawiaturze telefonu.

Odsłuchanie statusu sprawy

Po poprawnym wpisaniu wszystkich danych Agent odtworzy stosowny komunikat dotyczący statusu sprawy. Po zakończeniu działania Agenta jest możliwość ponownego odsłuchania statusu (opcja „1” na klawiaturze telefonu), wpisania nowej sygnatury (opcja „2” na klawiaturze telefonu) lub powrót do głównego menu infolinii (opcja „3” na klawiaturze telefonu).

Opublikował: Jakub Sabik , 2019-08-23 10:57:19
Ostatnia edycja: 2020-05-15 14:21 Licznik odwiedzin: 5608