5/2019 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Sekcji Sekretariatu Wydziału ds. Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń Karnych