Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
Kamila Czarnecka-Mazur
e-mail: iod@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl


Source URL: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/struktura-organizacyjna/iod