Komornicy

Izba Komornicza we Wrocławiu: http://www.izba-komornicza.pl/


Obwieszczenia o licytacjach: http://www.licytacje.komornik.pl/

 

Komornicy działający przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
- Tomasz Kinastowski
- Artur Wojnar
- Kamila Jaworek

- Paulina Żółkowska - zastępca Justyny Kopeć
- Bartosz Iwanowski
- Michał Głowacki
- Paweł Kosztowniak
- Witold Michalski
- Joanna Żółtańska
- Michał Kaczan
- Agata Krasiczyńska – Knuter
- Maciej Jankowski
- Paulina Podgórks-Pawełka - zastępca Beaty Podgórskiej
- Aleksander Wołchowicz
- Monika Komisarska
- Beata Ptak
- Tomasz Wieczorek
- Radosław Bagiński
- Piotr Urbaniak
- Robert Hubacz
- Aleksandra Banat
- Kamila Staszczak
- Dariusz Cupał

- Witold Siciński
- Michał Giżewski

- Karolina Ślęzak
- Damian Słota
- Elżbieta Wysocka
- Mateusz Szczurek

Dane kancelarii komorniczych:

Radosław Bagiński
ul. Świebodzka 6/10
50-046 Wrocław
tel.: 71 799 89 01
fax: 71 799 89 02
e-mail: radoslaw.baginski@komornik.pl
strona: www.rbaginski.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej  we Wrocławiu Radosław Bagiński pismem z dnia 14.01.2019r. poinformował o istnieniu przesłanek do odmowy przyjmowania w pierwszym półroczu 2019 roku spraw z wyboru w związku z wystąpieniem zaległości.

Agata Krasiczyńska-Knuter
ul. Inowrocławska 21/4
53-653 Wrocław
tel.: 71 798 95 50
e-mail: kancelaria@komornik-wroclaw.eu
strona: www.komornik-wroclaw.eu

Tomasz Kinastowski
ul. pl. Legionów 17/4
50-047 Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 344 75 79
fax: wew 19
e-mail: wroclaw3@komornik.pl
strona: www.komornik-kinastowski.wroclaw.pl

Tomasz Wieczorek
ul. pl. Teatralny 1/3
50-051 Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 788 64 38
fax: 71 788 64 39
e-mail: wroclaw7@komornik.pl
strona: www.komornik-wroclaw7.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej  we Wrocławiu Tomasz Wieczorek pismem z dnia 15.01.2019r. poinformował , że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy od stycznia 2019 roku nie będzie przyjmować spraw z wyboru.

Artur Wojnar
ul. Komandorska 53A/6B
53-342 Wrocław
tel.: 71 783 12 08
fax: 71 783 12 09
e-mail: wroclaw.wojnar@komornik.pl
strona: www.komornik-wroclaw.com

Zastępca komornika Radosława Wacowskiego Komornik Michał Kaczan
ul. Grabiszyńska 163 lok. 111
53-439 Wrocław
tel.: 71 391 21 01
e-mail: kancelaria.kaczan@komornik.pl

Maciej Jankowski
ul. Zaporoska 39 nr I / 1
53-519 Wrocław
tel.: 71 338 56 23
fax: 71 396 74 85
e-mail: wroclaw.jankowski@komornik.pl

Kamila Jaworek
ul. Legnicka 62 pok. 108
54-204 Wrocław
tel./fax 71 34 97 918
e-mail: wroclaw.jaworek@komornik.pl

Piotr Urbaniak
ul. Mosiężna 35/1
53-441 Wrocław
tel.: 71 360 59 41
e-mail: wroclaw.urbaniak@komornik.pl

Paulina Zółkowska - zastępca Justyny Kopeć
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
tel./fax. 71 791 59 19
e-mail: wroclaw.kopec@komornik.pl
strona: www.komornik-kopec.pl

Paulina Podgórska-Pawełka - zastępca Beaty Podgórskiej
ul. Ostrowskiego 9 lok. 205
53-238 Wrocław
tel./fax. 71 360 59 54
e-mail: wroclaw.beata.podgorska@komornik.pl

Robert Hubacz
ul. Solskiego 8
52-416 Wrocław
tel. 71 889 08 09
fax. 71 707 24 98
e-mail: sekretariat@komornikwroclaw.info.pl
strona: www.komornikwroclaw.info.pl

Bartosz Iwanowski
ul. Ostrowskiego 30 lok. 138
53-238 Wrocław
tel: 518-268-684, 518-268-543
e-mail: wroclaw.iwanowski@komornik.pl
strona: www.komornikiwanowski.pl

Aleksander Wołchowicz
ul. Mydlana 1 pok.225
51-502 Wrocław
tel: 71 750 15 13
e-mail: wroclaw.wolchowicz@komornik.pl

Aleksandra Banat
ul. Grabiszyńska 281 lok. 608
53-234 Wrocław
tel: 71 360 95 45
fax: 71 738 39 06
e-mail: wroclaw.banat@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej  we Wrocławiu Aleksandra Banat pismem z dnia 18.01.2019r. poinformowała , że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Michał Głowacki
ul. Kasprowicza 46
51-137 Wrocław
tel: 71 725 34 74
e-mail: wroclaw.glowacki@komornik.pl
strona: www.michalglowacki.pl

Monika Komisarska
ul. Mydlana 1/lok. 109
51-502 Wrocław
tel./fax 71 3450033
e-mail: kancelaria@komornik-komisarska.pl
strona: www.komornik-komisarska.pl

Kamila Staszczak
ul. Ostrowskiego 7/102
53-238 Wrocław
tel. 71 338 58 79
e-mail: wroclaw.staszczak@komornik.pl

Witold Michalski
ul. Kwiska 5/7 lok 418
54-210 Wrocław
tel: 71 307 53 30
e-mail: komornikfabryczna@wp.pl

Joanna Żółtańska-Czyleko
ul. Mosiężna 35/1
53-441 Wrocław
tel: 71 720 70 71
e-mail: kontakt@komornik.fabryczna.com.pl

Witold Siciński
ul. Wołowska 20
50-116 Wrocław
tel: 511 778 747
e-mail: wroclaw.sicinski@komornik.pl

Michał Giżewski
ul. Wołowska 20
51-116 Wrocław
tel: 885 581 002
e-mail: wroclaw.gizewski@komornik.pl

Paweł Kosztowniak
ul. Ostrowskiego 7 lok. 017
53-238 Wrocław
tel: 71 307 05 55
e-mail: wroclaw.pawel.kosztowniak@komornik.pl

Beata Ptak
ul. Grabiszyńska 163 lok. 121
53-238 Wrocław
tel: 71 307 30 30
e-mail: wroclaw.ptak@komornik.pl

Dariusz Cupał
ul. Ostrowskiego 30 lok. 36-38
53-238 Wrocław
tel: 71 783 44 24
e-mail: wroclaw.cupal@komornik.pl

Karolina Ślęzak
ul. Zaporoska 39 nr I/1
53-238 Wrocław
tel: 71 338 56 23
e-mail: wroclaw.slezak@komornik.pl

Damian Słota
ul. Czajkowskiego 75 lok.5
51-147 Wrocław
tel: 71 307 01 04
e-mail: wroclaw.slota@komornik.pl

Elżbieta Wysocka
ul. Ostrowskiego 7 lok. 511
53-238 Wrocław
tel: 71 399 88 22
e-mail: wroclaw.wysocka@komornik.pl

Mateusz Szczurek
ul. Zakładowa 7 D/650-231 Wrocław
tel: 71 727 13 54
e-mail: wroclaw.szczurek@komornik.pl