Ważne adresy

Lista sądów powszechnych


Adwokaci

Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. 22 50-52-500
faks: 22 50-52-508
Poczta elektroniczna: nra@nra.pl oraz info@nra.pl
Strona internetowa: www.adwokatura.pl

Okręgowa Rada Adwokacka
ul. Sądowa 4, 50-046 Wrocław
tel. 71 34-36-728
Poczta elektroniczna: rada@ora.wroc.pl
Strona internetowa: www.ora.wroc.pl


Radcy Prawni

Krajowa Izba Radców Prawnych
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
tel. 22 62-20-588, 22 62-28-428, 22 62-28-433
faks: w. 105
Sekretariat: w. 101, 104
Dział zagraniczny: w. 116 oraz tel./faks 22 62-12-114
Dział techniczny: w. 113
Wyższy Sąd Dyscyplinarny tel. 22 62-68-249
e-mail: kirp@kirp.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych
ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław
tel. 71 79-37-095, faks: 71 79-37-096
Poczta elektroniczna: sekretariat@oirp.wroclaw.pl
Strona internetowa: www.oirp.wroclaw.pl

Lista radców prawnych


Notariusze

Rada Izby Notarialnej w Warszawie
ul. Karwińska 3, 02-639 Warszawa
tel. 22 84-47-833, 22 84-41-936,
faks: 22 84-41-796
e-mail: info@notariusze.waw.pl

Rada Izby Notarialnej
Izba Notarialna we Wrocławiu
pl. św. Macieja 21/2B (II piętro)
50-244 Wrocław
tel./faks 71 34-19-040
rin@wroclaw.notariat.info.pl


Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel.  22 55-17-700
faks: 22 82-76-453
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław
tel. 71 34-69-115
faks: 71 34-34-325


Prokuratury

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
ul. Podwale 30, 50-046 Wrocław
Sekretariat: wew. 271, 71 34-42-224
tel. 71 37-18114 do 18
faks: 71 37-18-102
e-mail: sekretariat@prokuratura.wroclaw.pl
Strona internetowa: www.prokuratura.wroclaw.pl

Wrocław - Fabryczna
ul. Sądowa 2, 50-046 Wrocław
tel. 71 37-18-141 do 146
faks: 71 37-18-140
e-mail: fabryczna@prokuratura.wroclaw.pl

Wrocław - Krzyki Wschód
ul. Piłsudskiego 38b, 50-033 Wrocław
tel. 71 33-74-552
faks: 71 33-74-551
e-mail: krzyki-wschod@prokuratura.wroclaw.pl

Wrocław - Krzyki Zachód
ul. Podwale 28, 53-139 Wrocław
tel. 71 36-46-764 do 768
faks: 71 36-46-763
e-mail: krzyki-zachod@prokuratura.wroclaw.pl

Wrocław - Psie Pole
ul. Podwale 28, 50-046 Wrocław
tel. 71 37-18-128 do 129
faks: 71 37-18-127
e-mail: psie-pole@prokuratura.wroclaw.pl

Wrocław - Stare Miasto
ul. Sądowa 2, 50-046 Wrocław
tel. 71 37-18-152 do 155
faks: 71 37-18-151
e-mail: staremiasto@prokuratura.wroclaw.pl

Wrocław - Śródmieście
ul. Podwale 28, 50-046 Wrocław
tel. 71 37-18-134 do 138
faks: 71 37-18-131
e-mail: srodmiescie@prokuratura.wroclaw.pl

Specjalistyczny Międzyrejonowy Dział ds. Wypadków w komunikacji:
tel. 71 37-18-133