Konta bankowe

Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu:

- opłat sądowych (koszty, opłaty, grzywny):
IBAN: PL

kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
Numer rachunku: NBP o/o Wrocław
03 1010 1674 0077 8022 3100 0000 – konto dochodów budżetowych

Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu zamieścić:
- sygnaturę sprawy lub numer karty dłużnika, dla wydziałów KRS - nr KRS podmiotu,
- imię i nazwisko, dla wydziałów KRS nazwa podmiotu
- adres.

Numer rachunku bankowego dla poszczególnych wydziałów:

I Wydział Cywilny

72 1010 0055 2273 0040 1100 0001

II Wydział Karny

45 1010 0055 2273 0040 1100 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

18 1010 0055 2273 0040 1100 0003

IV Wydział Gospodarczy

88 1010 0055 2273 0040 1100 0004

V Wydział Gospodarczy

61 1010 0055 2273 0040 1100 0005

VI Wydział Gospodarczy KRS

34 1010 0055 2273 0040 1100 0006

VII Wydział Gospodarczy RZ

07 1010 0055 2273 0040 1100 0007

VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

77 1010 0055 2273 0040 1100 0008

IX Wydział Gospodarczy KRS

50 1010 0055 2273 0040 1100 0009

X Wydział Karny

23 1010 0055 2273 0040 1100 0010

XI Wydział Cywilny

93 1010 0055 2273 0040 1100 0011

XII Wydział Karny

66 1010 0055 2273 0040 1100 0012

XIV Wydział Cywilny

12 1010 0055 2273 0040 1100 0014

XV Wydział Gospodarczy

82 1010 0055 2273 0040 1100 0015


- zaliczek (na biegłych, tłumaczy, kuratorów, koszty postępowania upadłościowego i innych):
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
Numer rachunku: NBP o/o Wrocław
40 1010 1674 0077 8013 9800 0000 – konto suma na zlecenie
Zaliczki na koszty postępowania upadłościowego (art. 22a Prawa upadłościowego) i restrukturyzacyjnego (art. 230 Prawa restrukturyzacyjnego) należy uiszczać na konto sum na zlecenie.

- poręczeń i zabezpieczeń majątkowych:
Numer rachunku:  BGK o/o Wrocław

72 1130 1017 0021 1001 8290 0004 – konto sum depozytowych
Od 1 stycznia 2015r. wpłaty dotyczące sum depozytowych mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (nie ma możliwości dokonywania wpłat w Punkcie kasowym).

- świadczeń pieniężnych i nawiązek:
Numer rachunku:  BGK o/o Wrocław

21 1130 1033 0018 8160 9720 0001 – konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Punkt Kasowy
Dane kontaktowe
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 26, parter

Godziny pracy punktu kasowego:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek - piątek 7:30-15:30