Konta bankowe

Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu:

- opłat sądowych (koszty, opłaty, grzywny):
IBAN: PL

kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
Numer rachunku: NBP o/o Wrocław
03 1010 1674 0077 8022 3100 0000 – konto dochodów budżetowych

Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu zamieścić:
- sygnaturę sprawy lub numer karty dłużnika, dla wydziałów KRS - nr KRS podmiotu,
- imię i nazwisko, dla wydziałów KRS nazwa podmiotu
- adres.

- zaliczek (na biegłych, tłumaczy, kuratorów, koszty postępowania upadłościowego i innych):
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
Numer rachunku: NBP o/o Wrocław
40 1010 1674 0077 8013 9800 0000 – konto suma na zlecenie
Zaliczki na koszty postępowania upadłościowego (art. 22a Prawa upadłościowego) i restrukturyzacyjnego (art. 230 Prawa restrukturyzacyjnego) należy uiszczać na konto sum na zlecenie.

- poręczeń i zabezpieczeń majątkowych:
Numer rachunku:  BGK o/o Wrocław

72 1130 1017 0021 1001 8290 0004 – konto sum depozytowych
Od 1 stycznia 2015r. wpłaty dotyczące sum depozytowych mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (nie ma możliwości dokonywania wpłat w Punkcie kasowym).

- świadczeń pieniężnych i nawiązek:
Numer rachunku:  BGK o/o Wrocław

21 1130 1033 0018 8160 9720 0001 – konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Punkt Kasowy
Dane kontaktowe
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław
pok. 26, parter

Godziny pracy punktu kasowego:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek - piątek 7:30-15:30