Komornicy

Izba Komornicza we Wrocławiu: http://www.izba-komornicza.pl/


Obwieszczenia o licytacjach: http://www.licytacje.komornik.pl/

 

Komornicy działający przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu:


Radosław Bagiński
Aleksandra Banat
Wojciech Bielecki
Dariusz Cupał
Michał Giżewski
Michał Głowacki
Robert Hubacz
Bartosz Iwanowski
Maciej Jankowski
Kamila Jaworek
Tomasz Kinastowski
Monika Komisarska
Paweł Kosztowniak
Agata Krasiczyńska-Knuter
Beata Ptak
Witold Siciński
Damian Słota
Kamila Staszczak
Mateusz Szczurek
Karolina Ślęzak
Piotr Urbaniak
Michał Kaczan
Tomasz Wieczorek
Artur Wojnar
Katarzyna Brak

Elżbieta Wysocka
Joanna Żółtańska-Czyleko

Mateusz Zaręba

Dane kancelarii komorniczych:

Radosław Bagiński
Kancelaria Komornicza Nr I
ul. Świebodzka 6/10
50-046 Wrocław
tel.: 71 799 89 01
e-mail: radoslaw.baginski@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 12.00 - 14.30
czw. 10.00 - 13.00

Aleksandra Banat
Kancelaria Komornicza Nr II
ul. Grabiszyńska 281 lok. 608
53-234 Wrocław
tel.: 71 737 17 03
e-mail: wroclaw.banat@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
czw. 9.00 - 17.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Aleksandra Banat pismem z dnia 22.07.2020 r. poinformowała, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Wojciech Bielecki
Kancelaria Komornicza Nr III
ul.Ostrowskiego 30 lok. 244-245
53-238 Wrocław
tel.: 71 750 19 00
e-mail: wroclaw.bielecki@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 12.00 - 16.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wojciech Bielecki pismem z dnia 03.08.2020 r. poinformował, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw zaprzestał przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Dariusz Cupał
Kancelaria Komornicza Nr IV
ul. Ostrowskiego 30 lok. 36-38
53-238 Wrocław
tel.: 71 783 44 24
e-mail: wroclaw.cupal@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 11.00 - 13.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Dariusz Cupał pismem z dnia 16.07.2020 r. poinformował, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Michał Giżewski
Kancelaria Komornicza Nr V

ul. Legnicka 62c lok. 118
54-204 Wrocław

tel.: 885 581 002
e-mail: wroclaw.gizewski@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
śr. 13.00 - 18.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Giżewski pismem z dnia 13.10.2020 r. poinformował, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw zaprzestał przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Michał Głowacki
Kancelaria Komornicza Nr VI
ul. Kasprowicza 46
51-137 Wrocław
tel.: 71 725 34 74
e-mail: wroclaw.glowacki@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 16.00

Robert Hubacz
Kancelaria Komornicza Nr VII
ul. Postępowa 6a
54-618 Wrocław
tel.: 71 889 08 09
e-mail: sekretariat@komornikwroclaw.info.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 12.00

Bartosz Iwanowski
Kancelaria Komornicza Nr VIII
ul. Ostrowskiego 30 lok. 138
53-238 Wrocław
tel.: 518-268-684, 518-268-543
e-mail: wroclaw.iwanowski@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Bartosz Iwanowski pismem z dnia 08.07.2020 r. poinformował, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 15.00

Maciej Jankowski
Kancelaria Komornicza Nr IX
ul. Zaporoska 39 nr I / 1
53-519 Wrocław
tel.: 71 338 56 23
e-mail: wroclaw.jankowski@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 12.00 - 15.00
czw. 10.00 - 12.00

Kamila Jaworek
Kancelaria Komornicza Nr X
ul. Przedmiejska 6-10 lok.1 P.II
54-201 Wrocław
tel.: 71 34 97 918

e-mail: wroclaw.jaworek@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 15.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Kamila Jaworek pismem z dnia 15.07.2020 r. poinformowała, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Tomasz Kinastowski
Kancelaria Komornicza Nr XI
ul. pl. Legionów 17/4
50-047 Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 344 75 79
e-mail: wroclaw3@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 12.00 - 15.30
czw. 10.00 - 12.30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski pismem z dnia 10.07.2020 r. poinformował, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Monika Komisarska
Kancelaria Komornicza Nr XII
ul Zatorska 74/4
51-215 Wrocław
tel.: 71 729 67 58; 730 142 147
e-mail: kancelaria@komornik-komisarska.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 12.00 - 17.00

Elżbieta Wysocka – likwidator kancelarii komornika sądowego Justyny Kopeć
Kancelaria Komornicza Nr XIII
ul. Ostrowskiego 7 lok 513
53-238 Wrocław
tel.: 71 791 59 19
e-mail: wroclaw.kopec@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.30 - 16.30

Na czas trwającego w kraju zagrożenia epidemiologicznego obsługa stron, mająca na celu ułatwienie kontaktu   
stronom postępowania, ulega rozszerzeniu i odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Pozostałe  godziny i dni urzędowania pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych likwidator kancelarii nie przyjmuje żadnych nowych spraw, za wyjątkiem spraw przekazanych w trybie zbiegu egzekucji.

Paweł Kosztowniak
Kancelaria Komornicza Nr XIV
ul. Ostrowskiego 7 lok. 017
53-238 Wrocław
tel.: 71 307 05 55
e-mail: wroclaw.pawel.kosztowniak@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 16.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Paweł Kosztowniak pismem z dnia 20.07.2020 r. poinformował, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Agata Krasiczyńska-Knuter
Kancelaria Komornicza Nr XV
ul. Inowrocławska 21/4
53-653 Wrocław
tel.: 71 798 95 50
e-mail: kancelaria@komornik-wroclaw.eu

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 9.00 - 15.00

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk – likwidator kancelarii komornika sądowego Witolda Michalskiego
Kancelaria Komornicza Nr XVI
ul. Kwiska 5/7 lok 418
54-210 Wrocław
tel.: 71 307 53 30
e-mail: komornikfabryczna@wp.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
śr. 10.00 - 13.00

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych likwidator kancelarii nie przyjmuje żadnych nowych spraw, za wyjątkiem spraw przekazanych w trybie zbiegu egzekucji.

Paulina Podgórska-Pawełka – likwidator kancelarii komornika sądowego Beaty Podgórskiej
Kancelaria Komornicza Nr XVII
ul. Kościuszki 5/2
50-037 Wrocław
tel.: 71 360 59 54
e-mail: wroclaw.beata.podgorska@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
czw. 10.00 - 17.00

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych likwidator kancelarii nie przyjmuje żadnych nowych spraw, za wyjątkiem spraw przekazanych w trybie zbiegu egzekucji.

Beata Ptak
Kancelaria Komornicza Nr XVIII
ul. Grabiszyńska 163 lok. 121
53-238 Wrocław
tel.: 71 307 30 30
e-mail: wroclaw.ptak@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 17.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Beata Ptak pismem z dnia 05.10.2020 r. poinformowała, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw zaprzestała przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Witold Siciński
Kancelaria Komornicza Nr XIX
ul. Legnicka 62C lok. 117
54-204 Wrocław
tel.: 511 778 747
e-mail: wroclaw.sicinski@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
śr. 13.00 - 18.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Witold Siciński pismem z dnia 03.06.2020 r. poinformował, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw zaprzestał przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.


Damian Słota
Kancelaria Komornicza Nr XX

ul. Piotra Czajkowskiego 75 lok. 4
51-147 Wrocław

tel.: 71 307 01 04
e-mail: wroclaw.slota@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 14.30

Kamila Staszczak
Kancelaria Komornicza Nr XXI
ul. Ostrowskiego 7/102
53-238 Wrocław
tel.: 71 338 58 79
e-mail: wroclaw.staszczak@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 16.30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Kamila Staszczak pismem z dnia 14.09.2020 r. poinformowała, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw zaprzestała przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Mateusz Szczurek
Kancelaria Komornicza Nr XXII
ul. Zakładowa 7 D/650-231 Wrocław
tel.: 71 727 13 54
e-mail: wroclaw.szczurek@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 9.00 - 17.30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Mateusz Szczurek pismem z dnia 29.07.2020 r. poinformował, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw zaprzestał przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Karolina Ślęzak
Kancelaria Komornicza Nr XXIII
ul. Zaporoska 39 nr I/1
53-238 Wrocław
tel.: 71 338 56 23
e-mail: wroclaw.slezak@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
czw. 13.00 - 16.00

Piotr Urbaniak
Kancelaria Komornicza Nr XXIV
ul. Mosiężna 10/2
53-441 Wrocław
tel.: 71 360 59 41
e-mail: wroclaw.urbaniak@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 12.00 - 16.00

Michał Kaczan
Kancelaria Komornicza Nr XXV
ul. Grabiszyńska 163 lok. 111
53-439 Wrocław
tel.: 71 391 21 01
e-mail: kancelaria.kaczan@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 14.00

Tomasz Wieczorek
Kancelaria Komornicza Nr XXVI
ul. pl. Teatralny 1/3
50-051 Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 788 64 38
e-mail: wroclaw7@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 15.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Wieczorek pismem z dnia 07.01.2020 r. poinformował, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy od stycznia 2020 r. nie będzie przyjmować spraw z wyboru wierzyciela.

Artur Wojnar
Kancelaria Komornicza Nr XXVII
ul. Czajkowskiego 75/2
51-147 Wrocław
tel.: 71 783 12 08
e-mail: wroclaw.wojnar@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 11.00 - 15.00

Katarzyna Brak
Kancelaria Komornicza Nr XXVIII
ul. Kowalska 76b
51-424 Wrocław
tel.: 71 750 16 60
e-mail: wroclaw.brak@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 12.00 - 14.00

Elżbieta Wysocka
Kancelaria Komornicza Nr XXIX
ul. Ostrowskiego 7 lok. 513
53-238 Wrocław
tel.: 71 399 88 22
e-mail: wroclaw.wysocka@komornik.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 9.00 - 15.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Elżbieta Wysocka pismem z dnia 02.01.2020 r. poinformowała, że z uwagi na
zaległość przekraczającą 6 miesięcy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Joanna Żółtańska-Czyleko
Kancelaria Komornicza Nr XXX
ul. Mosiężna 35/1
53-441 Wrocław
tel.: 71 720 70 71
e-mail: kontakt@komornik.fabryczna.com.pl

Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 10.00 - 15.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Joanna Żółtańska-Czyleko pismem z dnia 27.08.2020 r. poinformowała, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw zaprzestała przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Mateusz Zaręba
Kancelaria Komornicza Nr XXXI
ul. Jana Czochralskiego 7/4
50-231 Wrocław
tel.: 71 728 86 24
e-mail: wroclaw.zareba@komornik.pl


Godziny przyjęć stron przez komornika:
wt. 9.00 – 17.00