Komornicy

Izba Komornicza we Wrocławiu: http://www.izba-komornicza.pl/


Obwieszczenia o licytacjach: http://www.licytacje.komornik.pl/

 

Komornicy działający przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
- Tomasz Kinastowski
- Artur Wojnar
- Kamila Jaworek
- Justyna Kopeć
- Bartosz Iwanowski
- Michał Głowacki
- Paweł Kosztowniak
- Witold Michalski
- Joanna Żółtańska
- Michał Kaczan
- Agata Krasiczyńska – Knuter
- Maciej Jankowski
- Beata Podgórska
- Aleksander Wołchowicz
- Monika Komisarska
- Beata Ptak
- Tomasz Wieczorek
- Radosław Bagiński
- Piotr Urbaniak
- Robert Hubacz
- Aleksandra Banat
- Kamila Staszczak
- Dariusz Cupał

- Witold Siciński
- Michał Giżewski

- Karolina Ślęzak
- Damian Słota
- Elżbieta Wysocka
- Mateusz Szczurek

Dane kancelarii komorniczych:

Radosław Bagiński
ul. Świebodzka 6/10
50-046 Wrocław
tel.: 71 799 89 01
fax: 71 799 89 02
e-mail: radoslaw.baginski@komornik.pl
strona: www.rbaginski.pl
nr konta bankowego: 49 1020 5242 0000 2002 0019 0769

Agata Krasiczyńska-Knuter
ul. Inowrocławska 21/4
53-653 Wrocław
tel.: 71 798 95 50
e-mail: kancelaria@komornik-wroclaw.eu
strona: www.komornik-wroclaw.eu
nr konta bankowego: 18 1050 1575 1000 0092 4596 1918

Tomasz Kinastowski
ul. pl. Legionów 17/4
50-047 Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 344 75 79
fax: wew 19
e-mail: wroclaw3@komornik.pl
strona: www.komornik-kinastowski.wroclaw.pl
nr konta bankowego: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785

Tomasz Wieczorek
ul. pl. Teatralny 1/3
50-051 Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 788 64 38
fax: 71 788 64 39
e-mail: wroclaw7@komornik.pl
strona: www.komornik-wroclaw7.pl
nr konta bankowego: 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777

Artur Wojnar
ul. Komandorska 53A/6B
53-342 Wrocław
tel.: 71 783 12 08
fax: 71 783 12 09
e-mail: wroclaw.wojnar@komornik.pl
strona: www.komornik-wroclaw.com
nr konta bankowego: 63 1440 1387 0000 0000 1073 5068

Zastępca komornika Radosława Wacowskiego Komornik Michał Kaczan
ul. Grabiszyńska 163 lok. 111
53-439 Wrocław
tel.: 71 391 21 01
e-mail: kancelaria.kaczan@komornik.pl
nr konta bankowego: 17 1050 1575 1000 0092 3012 9596

Maciej Jankowski
ul. Zaporoska 39 nr I / 1
53-519 Wrocław
tel.: 71 338 56 23
fax: 71 396 74 85
e-mail: wroclaw.jankowski@komornik.pl
nr konta bankowego: 88 1020 5226 0000 6202 0421 0233

Kamila Jaworek
ul. Legnicka 62 pok. 108
54-204 Wrocław
tel./fax 71 34 97 918
e-mail: wroclaw.jaworek@komornik.pl
nr konta bankowego: 65 2030 0045 1110 0000 0273 2880

Piotr Urbaniak
ul. Mosiężna 35/1
53-441 Wrocław
tel.: 71 360 59 41
e-mail: wroclaw.urbaniak@komornik.pl
nr konta bankowego: 36 1020 5226 0000 6202 0476 9016

Justyna Kopeć
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
tel./fax. 71 791 59 19
e-mail: wroclaw.kopec@komornik.pl
strona: www.komornik-kopec.pl
nr konta bankowego: 77 1020 5226 0000 6202 0485 7324

Beata Podgórska
ul. Ostrowskiego 9 lok. 205
53-238 Wrocław
tel./fax. 71 360 59 54
e-mail: wroclaw.beata.podgorska@komornik.pl
nr konta bankowego: 61 2030 0045110 0000 0400 9860

Robert Hubacz
ul. Solskiego 8
52-416 Wrocław
tel. 71 889 08 09
fax. 71 707 24 98
e-mail: sekretariat@komornikwroclaw.info.pl
strona: www.komornikwroclaw.info.pl
nr konta bankowego: 57 1050 1575 1000 0092 1601 3921

Bartosz Iwanowski
ul. Ostrowskiego 30 lok. 138
53-238 Wrocław
tel: 518-268-684, 518-268-543
e-mail: wroclaw.iwanowski@komornik.pl
strona: www.komornikiwanowski.pl
nr konta bankowego: 59 1090 2398 0000 0001 3200 3298

Aleksander Wołchowicz
ul. Mydlana 1 pok.225
51-502 Wrocław
tel: 71 750 15 13
e-mail: wroclaw.wolchowicz@komornik.pl
nr konta bankowego: 55 1020 5226 0000 6602 0533 5346

Aleksandra Banat
ul. Grabiszyńska 281 lok. 608
53-234 Wrocław
tel: 71 360 95 45
fax: 71 738 39 06
e-mail: wroclaw.banat@komornik.pl
nr konta bankowego: 24 1050 1461 1000 0090 3089 5628

Michał Głowacki
ul. Kasprowicza 46
51-137 Wrocław
tel: 71 725 34 74
e-mail: wroclaw.glowacki@komornik.pl
strona: www.michalglowacki.pl
nr konta bankowego: 92 1050 1504 1000 0092 2491 0944

Monika Komisarska
ul. Mydlana 1/lok. 109
51-502 Wrocław
tel./fax 71 3450033
e-mail: kancelaria@komornik-komisarska.pl
strona: www.komornik-komisarska.pl
nr konta bankowego: 29 1050 1575 1000 0092 2721 7925

Kamila Staszczak
ul. Ostrowskiego 7 lok. 202
53-238 Wrocław
Kancelaria czynna: pon., śr., czw., godzi 7:00 - 15:00, wt 7:00-16:00, pt., od 7:00 -14:00, przyjęcia stron we wtorek od 10:00 - 16:00
tel. 71 338 58 79
e-mail: wroclaw.staszczak@komornik.pl
nr konta bankowego: 35 1600 1462 1833 9366 6000 0001

Witold Michalski
ul. Kwiska 5/7 lok 418
54-210 Wrocław
Kancelaria czynna: pon-pt w godzinach 9:00-15:00, przyjęcia stron w środy od 10:00-13:00
tel: 71 307 53 30
e-mail: komornikfabryczna@wp.pl
numer konta bankowego: 39 1050 1575 1000 0092 3802 2769

Joanna Żółtańska-Czyleko
ul. Mosiężna 35/1
53-441 Wrocław
Kancelaria czynna: pon., śr., czw., 8.00-16.00, wt., 8.00-17.00, pt., 8.00-15.00, przyjęcia stron we wtorek w godzinach 10:00-15:00
tel: 71 720 70 71
e-mail: kontakt@komornik.fabryczna.com.pl
numer konta bankowego: 47 1050 1575 1000 0092 4516 8712

Witold Siciński
ul. Wołowska 20
50-116 Wrocław
Kancelaria czynna: pon.,wt.,czw w godzinach 8:00-16:00, śr., w godzinach 8:00-18:00, pt w godzinach 8:00 -14:00, przyjęcia stron w śr od 13:00 - 18:00
tel: 511 778 747
e-mail: wroclaw.sicinski@komornik.pl
numer konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. 50 1050 1575 1000 0097 0498 0086

Michał Giżewski
ul. Wołowska 20
51-116 Wrocław
Kancelaria czynna: pon., wt,. czw w godzinach 8:00-16:00, sr,. w godzinach 8:00-18:00, pt,. w godzinach 8:00-14:00, przyjęcia stron w środy od 13:00-18:00
tel: 885 581 002
e-mail: wroclaw.gizewski@komornik.pl
numer konta bankowego: 51 1050 1575 1000 0092 6171 6840

Paweł Kosztowniak
ul. Ostrowskiego 7 lok. 115
53-238 Wrocław
Kancelaria czynna: pon. śr. czw. od 8.00 do 16.00; wt. od 8.00 do 17.00, pt od 8.00 do 15.00
komornik przyjmie we wtorki w godz. 10.00 - 16.00
tel: 71/307-05-55
e-mail: wroclaw.pawel.kosztowniak@komornik.pl
numer konta bankowego: 90 1240 6768 1111 0010 6930 4160

Beata Ptak
ul. Grabiszyńska 163 lok. 121
53-238 Wrocław
Kancelaria czynna: pon. śr. czw. od 8.00 do 16.00; wt. od 8.00 do 17.00; pt. od 8.00 do 15.00
komornik przyjmie we wtorki od godz. 10.00 do godz. 17.00
tel: 71/307-30-30
e-mail: wroclaw.ptak@komornik.pl
numer konta bankowego: 33 1050 1575 1000 0090 3107 6772

Dariusz Cupał
ul. Ostrowskiego 30 lok. 36-38
53-238 Wrocław
Kancelaria czynna: pon. śr. czw. od 9.00 do 15.00; wt. 9.00 do 16.00
komornik przyjmie we wtorki od godz. 11.00 do godz. 13.00
tel: 71/783-44-24
e-mail: wroclaw.cupal@komornik.pl
numer konta bankowego: 07 1050 1575 1000 0092 3484 3200

Karolina Ślęzak
ul. Zaporoska 39 nr I/1
53-238 Wrocław
Kancelaria czynna: pon, wt, czw. od 8.00 do 16.00
sr. od 8.00 do 17.00; pt. 8.00 - 15.00 (w tym dniu nie są udzielane informacje telefoniczne)
komornik przyjmie w czwartki od godz. 13.00 do godz. 16.00
tel: 71/338-56-23
e-mail: wroclaw.slezak@komornik.pl
numer konta bankowego: 43 1600 1462 1816 8616 8000 0001

Damian Słota
ul. Czajkowskiego 75 lok.5
51-147 Wrocław
Kancelaria czynna: od pon do piątku od 7.30 do 15.30
komornik przyjmie we wtorki od godz. 10.00 do godz. 14.30
tel: 71/ 307-01-04
e-mail: wroclaw.slota@komornik.pl
numer konta bankowego: 08 1050 1575 1000 0092 4978 6808

Elżbieta Wysocka
ul. Ostrowskiego 7 lok. 511
53-238 Wrocław
Kancelaria czynna: pon. śr. czw. od 8.00 do 16.00
wt. od 8.00 do 17.00; pt - przyjmowane są jedynie wpłaty
komornik przyjmie we wtorki od godz. 9.00 do godz. 15.00
tel: 71/399-88-22
e-mail: wroclaw.wysocka@komornik.pl
numer konta bankowego: 68 1600 1462 1819 9139 3000 0001

Mateusz Szczurek
ul. Zakładowa 7 D/650-231 Wrocław
Kancelaria czynna: pon. śr. czw. pt od 9.00 do 16.00; wt. od 9.00 do 17.30
komornik przyjmie we wtorki od 9.00 do 17.30
tel: 71/727-13-54
e-mail: wroclaw.szczurek@komornik.pl
numer konta bankowego: 18 1050 1575 1000 0092 6148 5313