Komornicy

Izba Komornicza we Wrocławiu: http://www.izba-komornicza.pl/


Obwieszczenia o licytacjach: http://www.licytacje.komornik.pl/

 

Komornicy działający przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu:


Radosław Bagiński
Aleksandra Banat
Wojciech Bielecki
Dariusz Cupał
Michał Giżewski
Michał Głowacki
Robert Hubacz
Bartosz Iwanowski
Maciej Jankowski
Kamila Jaworek
Tomasz Kinastowski
Monika Komisarska
Paulina Zółkowska
Paweł Kosztowniak
Agata Krasiczyńska-Knuter
Witold Michalski
Paulina Podgórska-Pawełka
Beata Ptak
Witold Siciński
Damian Słota
Kamila Staszczak
Mateusz Szczurek
Karolina Ślęzak
Piotr Urbaniak
Michał Kaczan
Tomasz Wieczorek
Artur Wojnar
Aleksander Wołchowicz
Elżbieta Wysocka
Joanna Żółtańska-Czyleko

Dane kancelarii komorniczych:

Radosław Bagiński
Kancelaria Komornicza Nr I
ul. Świebodzka 6/10
50-046 Wrocław
tel.: 71 799 89 01
e-mail: radoslaw.baginski@komornik.pl
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej  we Wrocławiu Radosław Bagiński pismem z dnia 14.01.2019r. poinformował o istnieniu przesłanek do odmowy przyjmowania w pierwszym półroczu 2019 roku spraw z wyboru w związku z wystąpieniem zaległości.

Aleksandra Banat
Kancelaria Komornicza Nr II
ul. Grabiszyńska 281 lok. 608
53-234 Wrocław
tel.: 71 737 17 03
e-mail: wroclaw.banat@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Aleksandra Banat pismami z dnia 18.01.2019r. oraz 11.07.2019r. poinformowała, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 m-cy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciel.

Wojciech Bielecki
Kancelaria Komornicza Nr III
ul.Ostrowskiego 30 lok. 244-245
53-238 Wrocław
tel.: 71 750 19 00
e-mail: wroclaw.bielecki@komornik.pl

Dariusz Cupał
Kancelaria Komornicza Nr IV
ul. Ostrowskiego 30 lok. 36-38
53-238 Wrocław
tel.: 71 783 44 24
e-mail: wroclaw.cupal@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Dariusz Cupał pismami z dnia 06.03.2019r. oraz 12.07.2019r. poinformował, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 m-cy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Michał Giżewski
Kancelaria Komornicza Nr V
ul. Wołowska 20
51-116 Wrocław
tel.: 885 581 002
e-mail: wroclaw.gizewski@komornik.pl

Michał Głowacki
Kancelaria Komornicza Nr VI
ul. Kasprowicza 46
51-137 Wrocław
tel.: 71 725 34 74
e-mail: wroclaw.glowacki@komornik.pl

Robert Hubacz
Kancelaria Komornicza Nr VII
ul. Postępowa 6a
54-618 Wrocław
tel.: 71 889 08 09
e-mail: sekretariat@komornikwroclaw.info.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Robert Hubacz pismem z dnia 27.06.2019 r. poinformował, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw utracił możliwość przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Bartosz Iwanowski
Kancelaria Komornicza Nr VIII
ul. Ostrowskiego 30 lok. 138
53-238 Wrocław
tel.: 518-268-684, 518-268-543
e-mail: wroclaw.iwanowski@komornik.pl

Maciej Jankowski
Kancelaria Komornicza Nr IX
ul. Zaporoska 39 nr I / 1
53-519 Wrocław
tel.: 71 338 56 23
e-mail: wroclaw.jankowski@komornik.pl

Kamila Jaworek
Kancelaria Komornicza Nr X
ul. Przedmiejska 6-10 lok.1 P.II
54-201 Wrocław
tel.: 71 34 97 918

e-mail: wroclaw.jaworek@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Kamila Jaworek pismem z dnia 04.07.2019r. poinformowała, że od dnia 01.07.2019r. zaistniały przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela, ponieważ w zakresie prowadzonych egzekucji zaległość przekracza 6 m-cy

Tomasz Kinastowski
Kancelaria Komornicza Nr XI
ul. pl. Legionów 17/4
50-047 Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 344 75 79
e-mail: wroclaw3@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej  we Wrocławiu Tomasz Kinastowski pismem z dnia 06.11.2019r. poinformował, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela

Monika Komisarska
Kancelaria Komornicza Nr XII
ul Zatorska 74/4
51-215 Wrocław
tel.: 71 729 67 58; 730 142 147
e-mail: kancelaria@komornik-komisarska.pl

Elżbieta Wysocka - zastępca Justyny Kopeć
Kancelaria Komornicza Nr XIII
ul. Ostrowskiego 7 lok 513
53-238 Wrocław
tel.: 71 791 59 19
e-mail: wroclaw.kopec@komornik.pl

Paweł Kosztowniak
Kancelaria Komornicza Nr XIV
ul. Ostrowskiego 7 lok. 017
53-238 Wrocław
tel.: 71 307 05 55
e-mail: wroclaw.pawel.kosztowniak@komornik.pl

"Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Paweł Kosztowniak pismem z dnia 09.07.2019r. poinformował, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw zaistniała przesłanka do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Agata Krasiczyńska-Knuter
Kancelaria Komornicza Nr XV
ul. Inowrocławska 21/4
53-653 Wrocław
tel.: 71 798 95 50
e-mail: kancelaria@komornik-wroclaw.eu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Agata Krasiczyńska-Knuter pismem z dnia 01.07.2019r. poinformowała o wystąpieniu przesłanek do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela ponieważ zaległość w zakresie prowadzonych spraw przekracza 6 m-cy.

Witold Michalski
Kancelaria Komornicza Nr XVI
ul. Kwiska 5/7 lok 418
54-210 Wrocław
tel.: 71 307 53 30
e-mail: komornikfabryczna@wp.pl

Paulina Podgórska-Pawełka - zastępca Beaty Podgórskiej
Kancelaria Komornicza Nr XVII
ul. Ostrowskiego 9 lok. 205
53-238 Wrocław
tel.: 71 360 59 54
e-mail: wroclaw.beata.podgorska@komornik.pl

Beata Ptak
Kancelaria Komornicza Nr XVIII
ul. Grabiszyńska 163 lok. 121
53-238 Wrocław
tel.: 71 307 30 30
e-mail: wroclaw.ptak@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Beata Ptak pismem z dnia 30.07.2019r. poinformowała, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw zaistniała przesłanka do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela do dnia 31.12.2019r.

Witold Siciński
Kancelaria Komornicza Nr XIX
ul. Wołowska 20
50-116 Wrocław
tel.: 511 778 747
e-mail: wroclaw.sicinski@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Witold Siciński pismem z dnia 03.12.2019 r. poinformował, że z uwagi na osiągnięcie limitu 2500 spraw możliwych do przyjęcia z wyboru wierzyciela do końca 2019 r. przyjmuje sprawy wyłącznie z rewiru swojej kancelarii.

Damian Słota
Kancelaria Komornicza Nr XX
ul. Czajkowskiego 75 lok.5
51-147 Wrocław
tel.: 71 307 01 04
e-mail: wroclaw.slota@komornik.pl

Kamila Staszczak
Kancelaria Komornicza Nr XXI
ul. Ostrowskiego 7/102
53-238 Wrocław
tel.: 71 338 58 79
e-mail: wroclaw.staszczak@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Kamila Staszczak pismem z dnia 18.11.2019 r. poinformowała, że z uwagi na przekroczenie w roku bieżącym wpływu 2500 spraw zaistniała przesłanka do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Mateusz Szczurek
Kancelaria Komornicza Nr XXII
ul. Zakładowa 7 D/650-231 Wrocław
tel.: 71 727 13 54
e-mail: wroclaw.szczurek@komornik.pl

Karolina Ślęzak
Kancelaria Komornicza Nr XXIII
ul. Zaporoska 39 nr I/1
53-238 Wrocław
tel.: 71 338 56 23
e-mail: wroclaw.slezak@komornik.pl

Piotr Urbaniak
Kancelaria Komornicza Nr XXIV
ul. Mosiężna 10/2
53-441 Wrocław
tel.: 71 360 59 41
e-mail: wroclaw.urbaniak@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Piotr Urbaniak pismami z dnia 01.08.2019r.  poinformował, że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 m-cy nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela.

Michał Kaczan
Kancelaria Komornicza Nr XXV
ul. Grabiszyńska 163 lok. 111
53-439 Wrocław
tel.: 71 391 21 01
e-mail: kancelaria.kaczan@komornik.pl

Tomasz Wieczorek
Kancelaria Komornicza Nr XXVI
ul. pl. Teatralny 1/3
50-051 Wrocław-Fabryczna
tel.: 71 788 64 38
e-mail: wroclaw7@komornik.pl
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej  we Wrocławiu Tomasz Wieczorek pismem z dnia 15.01.2019r. poinformował , że z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy od stycznia 2019 roku nie będzie przyjmować spraw z wyboru.

Artur Wojnar
Kancelaria Komornicza Nr XXVII
ul. Czajkowskiego 75/2
51-147 Wrocław
tel.: 71 783 12 08
e-mail: wroclaw.wojnar@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Artur Wojnar pismem z dnia 09.07.2019r. poinformował, że w II półroczu 2019r. zaistniały przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela ponieważ zaległość w zakresie prowadzonych spraw przekracza 6 m-cy.

Aleksander Wołchowicz
Kancelaria Komornicza Nr XXVIII
ul. Działdowska 24b
51-429 Wrocław
tel.: 71 750 15 13
e-mail: wroclaw.wolchowicz@komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Aleksander Wołchowicz pismem z dnia 08.07.2019r. poinformował, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw zaprzestał przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

Elżbieta Wysocka
Kancelaria Komornicza Nr XXIX
ul. Ostrowskiego 7 lok. 511
53-238 Wrocław
tel.: 71 399 88 22
e-mail: wroclaw.wysocka@komornik.pl

Joanna Żółtańska-Czyleko
Kancelaria Komornicza Nr XXX
ul. Mosiężna 35/1
53-441 Wrocław
tel.: 71 720 70 71
e-mail: kontakt@komornik.fabryczna.com.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Joanna Żółtańska-Czyleko pismem z dnia 10.07.2019r. poinformowała, że z uwagi na przekroczenie wpływu 2500 spraw z dniem 10.07.2019r. zaprzestała przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.